rozmiar czcionki: A | A | A

„Telebimy- nowoczesne e- usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”

Projekt realizowany jest dzięki uzyskaniu przez Gminę Wałbrzych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju regionalnych produktów turystycznych poprzez wykreowanie e-usługi działającej i dostępnej w oparciu o zintegrowany system telebimów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w formie partnerstwa między następującymi podmiotami:

- Gmina Wałbrzych – Lider projektu,
- Województwo Dolnośląskie,
- Gmina Jedlina-Zdrój,
- Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój,
- Gmina Boguszów-Gorce,
- Gmina Miejska Kamienna Góra,
- Gmina Kobierzyce,
- Gmina Walim,
- Gmina Radków,
- Gmina Długołęka,
- Gmina Kamienna Góra,
- Gmina Miejska Nowa Ruda.

Projekt obejmuje:
- zakup i montaż 5 szt. ekranów LED (telebimów), które zlokalizowane zostaną w Gminie Kobierzyce – 2 szt., a także w Gminie Wałbrzych, Wrocław i Długołęka.

oraz
- wyprodukowanie 25 szt. spotów informacyjnych promujących wydarzenia sportowo-kulturalne i atrakcje turystyczne.

Dzięki realizacji projektu zastosowane zostaną nowoczesne technologie informacyjne
i komunikacyjne przydatne w życiu codziennym administracji publicznej, mieszkańców oraz turystów odwiedzających Dolny Śląsk.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPDS.06.05.00-02-020/12-00, z późniejszymi zmianami:

Wartość całkowita projektu: 1 193 395,20 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 835 376,64 PLN