rozmiar czcionki: A | A | A


Pomysł na program wsparcia rzemiosła na Dolnym Śląsku zrodził się na bazie obserwacji tego sektora, w wyniku bezpośrednich analiz danych statystycznych, jak również kontaktów ze środowiskiem rzemieślników.

Na Dolnym Śląsku zarejestrowanych jest ponad 351 tysięcy podmiotów gospodarczych. Z tego ponad 307 tysięcy, to mikroprzedsiębiorcy. Zakłady rzemieślnicze są w głównej mierze w tej grupie. W profesjach typowo rzemieślniczych, takich jak piekarze, cukiernicy, szewcy, tapicerzy, zegarmistrzowie, czy jubilerzy działa na Dolnym Śląsku około 2 tys. podmiotów. Liczba zakładów rzemieślniczych, jak również czeladników i mistrzów w zawodach rzadkich, ginących, tzw. niszowych w ostatnich latach systematycznie maleje.

Samorząd Województwa chce promować lokalnych rzemieślników i ich produkty a także zainteresować młodzież niszowymi branżami rzemieślniczymi.

CELE:

Program wparcia rzemiosła na Dolnym Śląsku ma się przyczyniać do:


-pobudzenia zainteresowania społecznego produktami i usługami warsztatów rzemieślniczych, a tym samym zwiększenia popytu na produkty i usługi tego rodzaju;


-zahamowania wypierania tego sektora z życia gospodarczego regionu oraz przedstawienie środowisk rzemieślników jako prężnie działających przedsiębiorców, napędzających gospodarkę regionu;


-budowania pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego w rzemiośle, jako możliwość do odniesienia sukcesu dla wkraczających na rynek pracy;


-zwiększenia zainteresowania podejmowaniem edukacji w zawodach rzemieślniczych;


- rozwoju i unowocześniania procesów produkcji i świadczenia usług w zakładach rzemieślniczych.


KOMPONENTY:

Program wsparcia dolnośląskiego rzemiosła koncentruje się na następujących filarach:


•    Komponent promocyjno-informacyjny 

- pokazanie społeczeństwu możliwości korzystania z usług rzemiosła,

- ułatwienie (dzięki wykorzystaniu narzędzi ICT) dostępu do informacji o działających zakładach rzemieślniczych,

- zainteresowanie młodych ludzi kształceniem w rzemiośle i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w tym zakresie


•    Komponent inwestycyjny

– granty na inwestycje, które unowocześnią procesy produkcyjne w zakładach rzemieślniczych, zwiększą konkurencyjność i innowacyjność wytwarzanych dóbr i usług, zgodnie z wyzwaniami rynku i oczekiwaniami konsumentów


•    Komponent konsultacyjno-doradczy

– wsparcie rzemieślników w przygotowaniu projektów inwestycyjnych