rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląskie Klastry

Jednym z kluczowych elementów innowacyjnego ekosystemu gospodarczego są klastry. Sprzyjają one nawiązywaniu formalnej i nieformalnej współpracy pomiędzy firmami, jednostkami naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, ułatwiają przepływ informacji, wiedzy, technologii, a tym samym pobudzają innowacyjność. Zakres wsparcia klastrów w ramach PO IR zdeterminowany został rekomendacjami zawartymi w raporcie pt. "Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku". Dlatego też w PO IR przewidziano instrumenty wsparcia oraz preferencje skierowane do tzw. krajowych klastrów kluczowych, czyli inicjatyw klastrowych posiadających największy potencjał rozwojowy w skali kraju, a także w skali międzynarodowej. Zostaną one wyselekcjonowane w trybie otwartego konkursu w oparciu o jakościową ocenę według ustalonych kryteriów. Krajowe klastry kluczowe będą mogły korzystać z działań ukierunkowanych na internacjonalizację działalności (wsparcie dla koordynatorów). Jednocześnie wsparcie mogą otrzymać aktorzy wszystkich klastrów, realizujący projekty, które swym zakresem wpisują się w instrumenty PO IR. Projekty realizowane przez członków klastra kluczowego (np. przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, IOB i konsorcja tych podmiotów) otrzymają preferencje przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów. Wybór klastrów kluczowych będzie powiązany z procesem określania strategii inteligentnej specjalizacji.

W regionie dolnośląskim istnieją klastry reprezentujące zarówno branże tradycyjne, czyli budownictwo, przemysł drzewny i ceramikę, jak i nowoczesne gałęzie gospodarki - ICT, eko-energetykę, zdrowie, innowacyjne technologie wytwórcze, fotonikę, nanotechnologie.