rozmiar czcionki: A | A | A

„Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego”

Projekt systemowy UMWD realizowany w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Gminą Wrocław i Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Okres realizacji: kwiecień 2012 – maj 2015
Kwota ogólna projektu: 2 807 530 PLN (85% EFS – 2 386 400,50zł, 15% budżet państwa – 21 129,50zł)
Cele i działania:
Cel główny: Stworzenie modelu wsparcia innowacyjności i wzmocnienia powiązań sfery nauki i biznesu w zakresie stosowania wzornictwa przemysłowego na Dolnym Śląsku do V 2015, poprzez umożliwienie współpracy 20 przedstawicielom nauki i 100 dolnośląskim przedsiębiorcom.
Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane bariery dotyczące braku świadomości nt. roli wzornictwa przemysłowego i jego wpływu na konkurencyjność produktu i usługi, braku wiedzy nt. wdrażania projektu wzorniczego, brak środków finansowych w firmach na stosowanie wzornictwa korzystanie z usług profesjonalnych projektantów, braku modelu i miejsca współpracy przedsiębiorstwo-projektant. W ramach projektu powstanie Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego – partnerstwo na rzecz współpracy przedsiębiorców, projektantów, naukowców, JST i IOB w zakresie wzornictwa przemysłowego, a nowo otwarte Centrum Innowacji & Design stanie się głównym miejscem spotkań o koordynacji działań w tym zakresie.
Działania w projekcie:
•    Opracowanie strategii rozwoju i komunikacji nowoutworzonego Centrum Innowacji & Design przy ASP
•    Warsztaty dla przedsiębiorców: projektowanie produktów z perspektywy zarządzającego firmą – korzyści biznesowe, organizacja procesu, wsparcie merytoryczne
•    Warsztaty dla projektantów: projektowanie dla rynku, ekonomika projektu, biznesowa prezentacja koncepcji produktu, prawo własności intelektualnej
•    Warsztaty sieciujące projektanci-przedsiębiorcy: współpraca przy realizacji projektów wzorniczych, studia przypadków projektowania produktów, wymiana kontaktów
•    Platforma internetowa: baza wiedzy i kontaktów dla praktyków wzornictwa przemysłowego i przedsiębiorców
•    Profesjonalne konsultacje: usługi świadczone przez ekspertów Centrum Innowacji & Design
•    Audyty internetowe: ukierunkowanie rozwoju zarządzania wzornictwem w zależności od charakteru i wielkości przedsiębiorstwa
•    Audyty technologiczne: rekomendacje oparte o gruntowną analizę techniczną możliwości rozwoju wzornictwa produktów przedsiębiorstwa uwzględniającą trendy rynkowe
•    Wdrożenia: dofinansowanie opracowań nowych produktów i prac prototypowych oraz usług towarzyszących (do 30 000 zł/przedsiębiorcę)
•    Konferencje, seminaria, wystawy: okazja do zdobycia wiedzy i nawiązania kontaktów z przyszłymi partnerami projektów wzorniczych

KONTAKT
http://siec.asp.wroc.pl
siec@asp.wroc.pl
innowacje@dolnyslask.pl

UMWD:

Justyna Lasak, tel. 71 776 94 43

Katarzyna Sałamacha, tel. 71 776 91 77
Agnieszka Maślińska-Zając,  tel. 71 776 93 53
Renata Gora, tel. 71 776 96 55

Dział Innowacji i Konkurencyjności
Wydział Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

GMINA WROCŁAW:
Katarzyna Faruga, tel. 71 777 93 59
Tomasz Stefanicki, tel. 71 777 72 45

Biuro Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miejski Wrocławia
Ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław
Pok. 115
ASP:
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności

ul. Traugutta 19/21
50-416 Wrocław
pokój nr 514

Do pobrania:
Broszura o projekcie