rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – program wieloletni „SENIOR+” na lata 2021–2025, edycja w...

Dodano: 01-03-2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025, edycja w 2021 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia ośrodków wsparcia...

[więcej]

Unieważnienie drugiego postępowania na wybór doradcy do Regionalnego Punktu Doradczego w 2021...

Dodano: 22-02-2021

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działając na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

[więcej]

Lutowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2020 rok

Dodano: 12-02-2021

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 10 lutego 2021 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku. Zaktualizowany wykaz zawiera 8 796 organizacji pożytku publicznego.Wykaz dostępny jest w trzech różnych formatach pliku (pdf, xlxs i ods) na stronie...

[więcej]

Rada NIW-CRSO II kadencji powołana

Dodano: 12-02-2021

Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński powołał członków II kadencji Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

[więcej]

Nabór członków Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NoweFIO na...

Dodano: 11-02-2021

Na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 194/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021˗2030”, Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania ośmiu przedstawicieli organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego rekomendowanych do komitetu sterująco-monitorującego program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata...

[więcej]

Instrukcja podpisywania dokumentów podpisem zaufanym

Dodano: 10-02-2021

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję podpisywania dokumentów podpisem zaufanym.

[więcej]

Zaproszenie na spotkanie online dotyczące nowego okresu programowania i wydatkowania środków...

Dodano: 08-02-2021

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie online dotyczące nowego okresu programowania i wydatkowania środków europejskich na lata 2021-2027.

[więcej]