rozmiar czcionki: A | A | A

Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
z dniem 1 października 2011 r. rozpoczął realizację projektu systemowego „Aktywizacja rynku pracy – wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców” w partnerstwie z trzema podmiotami:

Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. we Wrocławiu
Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze
Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy

Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2013 r. Na ten cel zaplanowano wydać 9 986 837, 27 PLN. Środki w 85% pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z Budżetu Państwa.

Celem głównym projektu jest ograniczenie napływu bezrobotnych zwalnianych z przyczyn dotyczących pracodawców.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- Określenie predyspozycji zawodowych, podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy 626 osób zwolnionych z przyczyn pracodawców;
- Podniesienie poziomu samooceny i motywacji 112 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawców;
- Zmiana lub uzupełnienie kompetencji 360 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawców;
- Rozwój przedsiębiorczości u 155 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawców ( w tym 120 osób otrzyma środki na założenie działalności gospodarczej wraz z wsparciem pomostowym)