rozmiar czcionki: A | A | A

„Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku”

Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015r.  zrealizował projekt systemowy „Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku” [Poddziałanie 8.1.2 POKL]
Projekt realizowano w partnerstwie z dwoma podmiotami:

Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie
Agencją Rozwoju Społecznego „ARS” Sp. z o.o. w Legnicy


Wartość projektu 7 988 624,00 PLN. Środki
w 85% pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% z Budżetu Państwa.


Celem głównym projektu było ograniczenie napływu bezrobotnych zwalnianych z przyczyn dotyczących pracodawców.


Projekt przewidywał osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

>Określenie predyspozycji zawodowych, podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy 503 osób zwolnionych z przyczyn pracodawców;

> Podniesienie poziomu samooceny i motywacji 150 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawców;

> Zmiana lub uzupełnienie kompetencji 270 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawców;

>Rozwój przedsiębiorczości u 125 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawców ( w tym 109 osób otrzyma środki na założenie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym);

>    Poprawa mobilności 26 osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy.


Do projektu mogły przystąpić:
1.    osoby pozostające bez zatrudnienia, które do czasu rozwiązania stosunku pracy świadczyły pracę
w województwie dolnośląskim, a które z przyczyn dotyczących pracodawcy utraciły pracę, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
2.    pracodawcy przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarze województwa dolnośląskiego i mają zamiar przeprowadzić zwolnienia (w tym zwolnienia grupowe lub monitorowane) oraz ich pracownicy, po wcześniejszym przystąpieniu do projektu pracodawcy.