rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021 roku

W dniu 1 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3801/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2021 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy wsi poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.

 

Załącznik:

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3081/VI/21 dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert.


Rozstrzygnięcie konkursu nr 5/2021 dla Partnerów KSOW w województwie dolnośląskim

Dodano: 24-05-2021

Jednostka Regionalna KSOW w woj. dolnośląskim zakończyła ocenę wniosków złożonych przez Partnerów KSOW w ramach konkursu nr 5/2021.

[więcej]

Konkurs kulinarny „Bitwa Regionów”

Dodano: 05-05-2021

Konkurs kulinarny „Bitwa Regionów” organizowany jest już po raz czwarty przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

[więcej]

KOWR ogłasza nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 - poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie...

Dodano: 30-04-2021

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.- gwarantowanych tradycyjnych specjalności;- chronionych nazw pochodzenia;- chronionych oznaczeń geograficznych;- rolnictwa ekologicznego;- ochrony...

[więcej]

Informacja o naborze na warsztaty - Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi

Dodano: 28-04-2021

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór sołectw:

[więcej]

XXI edycja ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"

Dodano: 25-03-2021

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z...

Dodano: 18-03-2021

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz na podstawie uchwały nr XXXIII/556/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2021 rok” Zarząd Województwa...

[więcej]

[KONSULTACJE] Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród...

Dodano: 15-03-2021

Art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638) nakłada na zarząd województwa obowiązek przygotowania Programu upowszechniania znajomości przepisów ww. ustawy wśród rolników. W związku z powyższym przedstawiamy do konsultacji projekt przedmiotowego programu.Wszelkie uwagi i propozycje zmian można zgłaszać do 26 marca 2021 roku na adres: hubert.mucha@dolnyslask.pl.Dodatkowych informacji udziela Hubert Mucha, tel. 71 776 90-11. Program do...

[więcej]