rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 27-09-2023 10:33

W dniu 25.09.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Forum Mężczyzn na realizację zadania publicznego pn. „Spot wideo promujący kampanię męskiej profilaktyki nowotworowej Złoty Wąs 2023”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

[więcej]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 25-08-2023 09:21

Zgodnie z Uchwałą nr 7354/VI/2023 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Dolnego Śląska złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznano celowość realizacji zadania publicznego pn.  "Znaczenie działalności Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska przy realizacji zadań...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 09-08-2023 14:31

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji pn. „Znaczenie działalności Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich funkcjonujących n terenie Dolnego Śląska przy realizacji zadań własnych Gmin i Województwa”

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności...

Dodano: 04-07-2023 10:37

W dniu 03.07.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Z Innej Bajki, na realizację zadania publicznego pn. „III Konferencja Świadomej Edukacji - o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

[więcej]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 28-06-2023 10:49

Zgodnie z Uchwałą nr 7128/VI/2023 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Z Innej Bajki złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „ III Konferencja Świadomej Edukacji w Świdnicy ” i nie zlecono jego wykonania. Uchwała nr 7128/VI/23 

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 14-06-2023 13:19

W dniu 07.06.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Z Innej Bajki, na realizację zadania publicznego pn. „III Konferencja Świadomej Edukacji - o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

[więcej]

Roztrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie...

Dodano: 23-05-2023 08:21

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6913/VI/23 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego” na lata 2023-2025. Program zrealizuje podmiot wykonujący działalność leczniczą - Cogito Sebastian Łaźniak.

[więcej]