rozmiar czcionki: A | A | A

Projekty zakończone

W Wydziale Gospodarki zostały zrealizowane następujące projekty:


•    „Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno- społecznych”

Okres realizacji projektu:  rok 2009


•    „Uwarunkowania rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych w kontekście wytycznych Unii Europejskiej i regulacji krajowych”

Okres realizacji projektu:  rok 2009


•    „Uwarunkowania ekonomiczne i technologiczne wykorzystania patentów na przykładzie wybranej branży”

Okres realizacji projektu:  rok 2009


•    „Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji”

Okres realizacji projektu:  rok 2009


•    „Prognoza w zakresie finansowych instrumentów wspierania rozwoju regionalnego - analiza dotycząca trendów rozwojowych w zakresie instrumentów finansowych.”

Okres realizacji projektu:   01.07.2008r.- 30.09.2009r.


•    „Prognoza zapotrzebowania gospodarki regionu na siłę roboczą w układzie sektorowo- branżowym i kwalifikacyjno- zawodowym w województwie dolnośląskim”

Okres realizacji projektu:  01.10.2008r.- 30.06.2010r.


•    „Prognozy i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych”

Okres realizacji projektu:  01.01.2009r.- 30.06.2010r.


•    „Grant- wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów”

Okres realizacji projektu:  07.2008r.- 05.2010r.


•  „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych JST, odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie DSI”

Okres realizacji projektu: 01.08.2008r.- 31.12.2010r.


•    „Analizy, badanie i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego”

Okres realizacji projektu:  01.08.2008r.- 30.11.2010r.


•    „Analiza stanu i kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych w Województwie Dolnośląskim”


Okres realizacji projektu:     10.2009r. - 04.2011r.


•    „Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja dolnośląskiego systemu innowacji”

Okres realizacji projektu:  01.06.2008r.- 31.12.2011r.


•    Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników, szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy

Okres realizacji projektu: 01.11.2009r.- 20.11.2011r.


•   „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020”

Okres realizacji projektu:  01.06.2010r.- 31.08.2012r.


•    „Akademia Przedszkolaka”

Okres realizacji projektu: 01.10.2012r.- 31.12.2012r.


•    „Przedsiębiorczy doktorant- inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”

Okres realizacji projektu:  2010r.- 2013r.


•     „Aktywizacja rynku pracy- wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców”

Okres realizacji projektu: 01.10.2011r.- 31.08.2013r.


•   „Forum Parków Naukowych i Technologicznych”

Okres realizacji projektu: 12.2012r.- 12.2013r


•      „Telebimy- nowoczesne e- usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”

Okres realizacji projektu: 05.2012r.-06.2014r.


•    „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Okres realizacji projektu: 01.05.2012r.-31.12.2014r.


•    „Przedsiębiorcza klasa”

Okres realizacji projektu: 01.09.2014r.-20.12.2014r.


„Aktywizacja Rynku Pracy na Dolnym Śląsku”

 Okres realizacji projektu: 01.07.2013r.- 30.06.2015r.

 

„Grant Plus”

 Okres realizacji projektu: 01.02.2012r.- 31.10.2015r.


•  „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego”

Okres realizacji projektu: kwiecień 2012r. – maj 2015r.


•  „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”

Okres realizacji projektu 2012r.- 31.12.2015r.