rozmiar czcionki: A | A | A

„Przedsiębiorcza klasa”

Dostrzegając niską świadomość w zakresie przedsiębiorczości w społeczeństwie oraz bariery utrudniające kreowanie postaw przedsiębiorczych, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o realizacji projektu „Przedsiębiorcza klasa”, skierowanego do dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych. Projekt jest finansowany z budżetu województwa dolnośląskiego.

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dzieci w wieku szkolnym do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz pełnienia różnych ról zawodowych, a także promocja postaw przedsiębiorczych i pobudzanie kreatywności wśród dzieci w wieku szkolnym. Przedsiębiorczość wspomaga osobisty rozwój człowieka, pozwala na lepsze i pełniejsze samopoznanie oraz zwiększa świadomość posiadanych możliwości. Dlatego tak istotna jest praca  z dziećmi na etapie szkoły podstawowej.

Okres realizacji projektu: IX – XII.2014 r.

Regulamin udziału w projekcie
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Szablon projektu edukacyjnego szkoły podstawowej dla klas IV-VI

Kontakt:
Wydział Gospodarki
Dział ds. Aktywizacji rynku pracy
Magdalena Bielówka
tel. 071 / 776 98 51