rozmiar czcionki: A | A | A

„Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy”

Okres realizacji projektu: 01.11.2009 – 20.11.2011

Projekt był realizowany w partnerstwie z:
- Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Szczawnie Zdroju;
- Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. we Wrocławiu;
- Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze;
- Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy;
- Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG SA w Nowej Rudzie

Wartość projektu: 8.512.052,58 zł.
Środki pochodziły w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt zakładał realizację outplacementu w formule zamkniętej - wsparciem objęci zostali pracownicy firm, w ramach których przeprowadzane były zwolnienia grupowe. Skierowanie wsparcia do osób zwalnianych, będących w okresie wypowiedzenia miało na celu zmniejszenie napływu bezrobotnych
w regionie i było urzeczywistnieniem formuły „szybkiego reagowania”, wskazanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako jedno z narzędzi antykryzysowych zaproponowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do projektu przystąpiło 487 pracowników zwalnianych grupowo z 15 przedsiębiorstw działających
na terenie województwa dolnośląskiego (m.in DSE Draexlmaier Systemy Elektryczne sp. z o.o., Fortis Bank Polska SA, Fabryka Porcelany Wałbrzych SA, Fabryka Porcelany Krzysztof SA, Pol - Miedź - Trans
sp. z o.o., Zakłady Lniarskie „Orzeł” SA.

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI:
- poradnictwo zawodowe 487 osób;
- poradnictwo psychologiczne 45 osób;
- szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 117 osób;
- doradztwo indywidualne związane z zakładaniem działalności gospodarczej 112 osób;
- dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym 80 osób;
- doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji 47 osób;
- szkolenia zawodowe 267 osób;