rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Dodano: 16-05-2024 08:49

Zgodnie z Uchwałą Nr 8736/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zlecenia Związkowi Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Dolnego Śląska realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn.: „ Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji pn. „Jak przeciwdziałać uzależnieniom wg wytycznych...

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Dodano: 15-05-2024 13:17

Zgodnie z Uchwałą Nr 8737/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zlecenia Lubańskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „ODNOWA” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „XXX Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich Świeradów Zdrój 2024". Sprawę prowadzi Wydział Zdrowia...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania...

Dodano: 24-04-2024 07:40

W dniu 22 kwietnia 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA”, na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia pod nazwą: XXX Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich - Świeradów Zdrój 2024” Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty, złożonej w trybie art. 19a, na realizację...

Dodano: 23-04-2024 08:19

W dniu 13 lutego 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Dolnego Śląska, na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji pn. Jak przeciwdziałać uzależnieniom wg wytycznych Rekomendacji KCPU na rok 2024.”Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce...

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Dodano: 29-03-2024 09:56

Zgodnie z Uchwałą Nr 8374/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia18 marca 2024 r. w sprawie zlecenia Fundacji W Biegu realizacji zadania publicznego z pominięcie otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości5 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si".Sprawę prowadzi Wydział Zdrowia / Departament ZdrowiaW załączeniu:Uchwała

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Dodano: 28-03-2024 08:07

Zgodnie z Uchwałą Nr 8420/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia26 marca 2024 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych realizacji zadania publicznego z pominięcie otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Pogotowie Teatralne” na dyżurze".Sprawę prowadzi Wydział Zdrowia / Departament ZdrowiaW...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 14-03-2024 08:21

W dniu 13 marca 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych, na realizację zadania publicznego pn. „Pogotowie Teatralne na dyżurze” Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...

[więcej]