rozmiar czcionki: A | A | A

Zasady udzielania dotacji podmiotom leczniczym

Szanowni Państwo,

Departament Zdrowia zaktualizował regulacje dotyczące ubiegania się o dotacje przez podmioty lecznicze.

Informujemy, że aktualizacji uległy regulacje precyzujące zasady i tryb udzielania dotacji przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Zasady udzielania, realizacji i rozliczania dotacji - pobierz

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z ankietą samooceny podmiotu leczniczego - pobierz

Załącznik nr 2 - Wzór umowy dotacji Wydziału Nadzoru Finansowego i Restrukturyzacji - pobierz

Załącznik nr 3 - Wzór sprawozdania z realizacji dotacji Wydziału Nadzoru Finansowego i Restrukturyzacji - pobierz

Załącznik nr 4 - Wzór wniosku o przyznanie dotacji - Promocja zdrowia - pobierz

Załącznik 4a - Wzór sprawozdania - Promocja zdrowia - pobierz

Załącznik nr 5 - Wzór wniosku o przyznanie dotacji - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień - pobierz

Załącznik nr 5a - Wzór sprawozdania - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień - pobierz