rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia pod nazwą: XXX Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich - Świeradów Zdrój 2024”

24.04.2024 07:40 07:40

W dniu 22 kwietnia 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA”, na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia pod nazwą: XXX Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich - Świeradów Zdrój 2024”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: anna.iwan@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia Wydział Zdrowia ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 30 kwietnia 2024 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta