rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia...

Dodano: 15-11-2023 12:47

Szanowni Państwo.Niniejszym informujemy, że tegoroczna - już piąta - edycja Programu stypendialnego organizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego została rozstrzygnięta!Szczegóły znajdują się w Zakładce: "Program stypendialny dla kadry medycznej".

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 13-11-2023 11:27

W dniu 8.11.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Homo Sacer, na realizację zadania publicznego pn. „Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród osób dotkniętych kryzysem bezdomności”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r....

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 30-10-2023 14:22

W dniu 26.10.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Forum Mężczyzn, na realizację zadania publicznego pn. „Kampania męskiej profilaktyki nowotworowej "zdrowe jądra". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

[więcej]

Przyjęcie Programu rozwoju pn.: „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”

Dodano: 09-10-2023 13:17

Szanowni Państwo, Informujemy o podjęciu uchwały nr 7468/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą: „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”. Przyjęcie Programu w obowiązującej treści wynika z konieczności doprecyzowania systemu realizacji inwestycji oraz korekty montażu finansowego w zakresie alokacji środków w układzie zgodnym z harmonogramem rzeczowo – finansowym, w związku z zawarciem umowy z Generalnym...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 06-10-2023 14:12

W dniu 3.10.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Mia Mente na realizację zadania publicznego pn. Profilaktyczno-dydaktyczny program dotyczący Choroby Scheuermanna: Etap I - Świadomość, Edukacja i Zapobieganie.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r....

[więcej]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów III...

Dodano: 03-10-2023 11:56

Szanowni Państwo,  z dniem 5 października 2023 r. rusza nabór wniosków do nowej edycji programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. To już piąta edycja programu stypendialnego.Termin składania wniosków: 05.10.2023 r. - 30.10.2023 r.Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 1 października 2023 r. do 30 czerwca...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 27-09-2023 10:33

W dniu 25.09.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Forum Mężczyzn na realizację zadania publicznego pn. „Spot wideo promujący kampanię męskiej profilaktyki nowotworowej Złoty Wąs 2023”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

[więcej]