rozmiar czcionki: A | A | A

Dostępne środki w ramach art. 19a


Zarząd Województwa Dolnośląskiego w każdym roku budżetowym określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w podziale na poszczególne wydziały i departamenty (przyznające dotacje na realizacje zadań publicznych). Informacje o wysokości planowanych i dostępnych środków finansowych, a także zmianach ich wysokości publikowane są na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Aktualnie wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Wydziale Zdrowia wynosi:

0,00 zł zadanie - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

0,00 zł zadanie - Polityka zdrowotna i promocja zdrowia