rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. „Pogotowie Teatralne"na dyżurze".

28.03.2024 08:07 08:07

Zgodnie z Uchwałą Nr 8420/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia
26 marca 2024 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych realizacji zadania publicznego z pominięcie otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Pogotowie Teatralne” na dyżurze".


Sprawę prowadzi Wydział Zdrowia / Departament Zdrowia

W załączeniu:

Uchwała