rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności...

Dodano: 04-07-2023 10:37

W dniu 03.07.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Z Innej Bajki, na realizację zadania publicznego pn. „III Konferencja Świadomej Edukacji - o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

[więcej]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 28-06-2023 10:49

Zgodnie z Uchwałą nr 7128/VI/2023 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Z Innej Bajki złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „ III Konferencja Świadomej Edukacji w Świdnicy ” i nie zlecono jego wykonania. Uchwała nr 7128/VI/23 

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 14-06-2023 13:19

W dniu 07.06.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Z Innej Bajki, na realizację zadania publicznego pn. „III Konferencja Świadomej Edukacji - o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

[więcej]

Roztrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie...

Dodano: 23-05-2023 08:21

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6913/VI/23 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego” na lata 2023-2025. Program zrealizuje podmiot wykonujący działalność leczniczą - Cogito Sebastian Łaźniak.

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki...

Dodano: 12-04-2023 13:56

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6742/VI/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Województwa Dolnośląskiego” na lata 2023-2025. Program zrealizuje podmiot wykonujący działalność leczniczą - Cogito Sebastian Łaźniak.

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego...

Dodano: 12-04-2023 13:51

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6741/VI/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych  u noworodków i niemowląt – poprawa opieki perinatalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego” na lata 2023-2025.Program zrealizuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu.

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie zachowania...

Dodano: 12-04-2023 13:27

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6740/VI/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie na terenie Województwa Dolnośląskiego" na lata 2023-2025. Program zrealizuje Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

[więcej]