rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. „Jak przeciwdziałać uzależnieniom wg wytycznych Rekomendacji KCPU na rok 2024."

16.05.2024 08:49 08:49

Zgodnie z Uchwałą Nr 8736/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zlecenia Związkowi Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Dolnego Śląska realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn.: „ Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji pn. „Jak przeciwdziałać uzależnieniom wg wytycznych Rekomendacji KCPU na rok 2024””.


Sprawę prowadzi Wydział Zdrowia / Departament Zdrowia

W załączeniu:

Uchwała