rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Dodano: 29-03-2024 09:56

Zgodnie z Uchwałą Nr 8374/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia18 marca 2024 r. w sprawie zlecenia Fundacji W Biegu realizacji zadania publicznego z pominięcie otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości5 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si".Sprawę prowadzi Wydział Zdrowia / Departament ZdrowiaW załączeniu:Uchwała

[more]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Dodano: 28-03-2024 08:07

Zgodnie z Uchwałą Nr 8420/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia26 marca 2024 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych realizacji zadania publicznego z pominięcie otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Pogotowie Teatralne” na dyżurze".Sprawę prowadzi Wydział Zdrowia / Departament ZdrowiaW...

[more]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 14-03-2024 08:21

W dniu 13 marca 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych, na realizację zadania publicznego pn. „Pogotowie Teatralne na dyżurze” Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...

[more]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 08-03-2024 09:23

W dniu 06.03.2024 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez fundację „W biegu”, na realizację zadania publicznego pn. „Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy...

[more]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Dodano: 28-02-2024 07:26

Zgodnie z Uchwałą Nr 8251/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Ochrony Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią realizacji zadania publicznego z pominięcie otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9 984,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Kształtowanie postaw w zakresie pozytywnego odbioru karmienia piersią w miejscach publicznych”....

[more]

Ogłoszenie o możłiwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a

Dodano: 14-02-2024 11:39

W dniu 12.02.2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Ochrony Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią, na realizację zadania publicznego pn. „Kształtowanie postaw w zakresie pozytywnego odbioru karmienia piersią w miejscach publicznych”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy...

[more]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 13-02-2024 13:28

Zgodnie z Uchwałą nr 8170/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznano celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Być Kobietą” Miasteczko Kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet z PCK i zlecono jego wykonanie. W...

[more]