rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. „Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si".

29.03.2024 09:56 09:56

Zgodnie z Uchwałą Nr 8374/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia
18 marca 2024 r. w sprawie zlecenia Fundacji W Biegu realizacji zadania publicznego z pominięcie otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości
5 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si".


Sprawę prowadzi Wydział Zdrowia / Departament Zdrowia

W załączeniu:

Uchwała