rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkania konsultacyjne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050)

 

Spotkanie konsultacyjne – Legnica – 22.05.2024 r. hotel Sękowski ul. Gliwicka 15


Kolejne spotkanie konsultacyjne odbyło się 22 maja 2024 r. w hotelu Sękowski w Legnicy. Przedstawiciele lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych oraz organizacji społecznych zgłosili uwagi i zastrzeżenia związane z projektem SRWD 2030+. Blisko 30 reprezentantów lokalnej społeczności rozmawiało o ewentualnej potrzebie uzupełnienia zapisów konsultowanego dokumentu.Spotkanie konsultacyjne – Jelenia Góra – 20.05.2024 r. hotel Mercure ul. Sudecka 63


Trwają konsultacje społeczne projektu SRWD 2030+. W ramach tego procesu 20 maja 2024 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w hotelu Mercure w Jeleniej Górze. Wzięło w nim udział blisko 40 interesariuszy reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne stowarzyszenia i organizacje społeczne subregionu jeleniogórskiego. Zgromadzeni goście dyskutowali o przedstawionych w projekcie SRWD 2030+ szansach i wyzwaniach stojących przed województwem.

Rozpoczęcie konsultacji społecznych
projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050)

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050), trwających od 22 kwietnia do 31 maja 2024 r.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050).

Uwagi do projektu SRWD 2030+ można zgłaszać tylko na przygotowanym formularzu.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław

lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej srwd2030@dolnyslask.pl

 

W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SRWD 2030+ – Departament Gospodarki UMWD”.


Uwagi do treści projektu SRWD 2030+ będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej.

 

Podczas konsultacji przewidziane są spotkania m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi w następujących lokalizacjach:

·        20 maja - Jelenia Góra - hotel Mercure, ul. Sudecka 63

·        22 maja - Legnica - hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15

·        27 maja - Wrocław - hotel Ibis Centrum, ul. Powstańców Śląskich 7b

·        28 maja - Wałbrzych  - Stara Kopalnia, ul. Piotra Wysockiego 29


 Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 11:00.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska.


Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050)


Formularz zgłaszania uwag