rozmiar czcionki: A | A | A

Kontrakt Programowy dla Województwa Dolnośląskiego

Kontrakt programowy to rodzaj umowy pomiędzy rządem, reprezentowanym przez ministra funduszy i polityki regionalnej i zarządem województwa, w której poza wielkością środków unijnych na program regionalny uzgodnione zostały przedsięwzięcia priorytetowe, szczególnie ważne dla rozwoju regionu.

Zgodnie z art. 14ra ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.) Kontrakt Programowy jest zawierany między ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz zarządem województwa.


Kontrakt Programowy stanowi podstawę do negocjacji z Komisją Europejską programu służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa. Realizację Kontraktu Programowego koordynuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, a ze strony samorządowej – właściwy zarząd województwa.

Prace nad zapisami Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego rozpoczęły się w marcu 2021 r., kiedy to odbyło się  pierwsze inauguracyjne spotkanie przedstawicieli Zarządu Województwa Dolnośląskiego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W wyniku intensywnych prac została ostatecznie uzgodniona przez obie strony Kontraktu finalna wersja dokumentu przekazana przez Stronę Rządową 29 sierpnia 2022 r., a przyjęta w drodze uchwały przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 sierpnia 2022 r. Uroczyste podpisanie Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego przez przedstawicieli strony rządowej i samorządowej planowane jest na dzień 7 września 2022 r. podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.


 

 

 brak nowości na liście.