rozmiar czcionki: A | A | A

Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 15 grudnia 2022 r. podjął uchwałę nr LI/1044/22 w sprawie określenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+.

 Link:

Uchwała Sejmiku w spr. określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania SRWD 2030+