rozmiar czcionki: A | A | A

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsutlacji projektu SRWD 2030+

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324) Zarząd Województwa Dolnośląskiego, jako podmiot odpowiedzialny za opracowanie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050), przygotował, przyjął i zamieszcza na stronie internetowej sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.

Spotkania konsultacyjne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050)Spotkanie konsultacyjne – Wałbrzych – 28.05.2024 r. Stara Kopalnia ul. Piotra Wysockiego 29

 

Ostatnie ze spotkań konsultacyjnych odbyło się 28 maja 2024 r. w Starej Kopalni przy ulicy Piotra Wysockiego 29 w Wałbrzychu. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz lokalnych interesariuszy, którzy podzielili się z reprezentantami Urzędu Marszałkowskiego i IRT swoim spostrzeżeniami co do zapisów SRWD 2030+.


Spotkanie konsultacyjne – Wrocław – 27.05.2024 r. hotel Ibis Centrum ul. Powstańców Śląskich 7b


Kolejne spotkanie odbyło się 27 maja 2024 r. w Hotelu Ibis Centrum przy ulicy Powstańców Śląskich 7b we Wrocławiu.  Uczestniczyło w nim ok 40 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i organizacji społecznych. Wskazani interesariusze komentowali założenia projektu SRWD 2030+ oraz zgłaszali zastrzeżenia dotyczące niektórych zapisów lub potencjalnych luk w prezentowanym dokumencie.Spotkanie konsultacyjne – Legnica – 22.05.2024 r. hotel Sękowski ul. Gliwicka 15


Kolejne spotkanie konsultacyjne odbyło się 22 maja 2024 r. w hotelu Sękowski w Legnicy. Przedstawiciele lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych oraz organizacji społecznych zgłosili uwagi i zastrzeżenia związane z projektem SRWD 2030+. Blisko 30 reprezentantów lokalnej społeczności rozmawiało o ewentualnej potrzebie uzupełnienia zapisów konsultowanego dokumentu.Spotkanie konsultacyjne – Jelenia Góra – 20.05.2024 r. hotel Mercure ul. Sudecka 63


Trwają konsultacje społeczne projektu SRWD 2030+. W ramach tego procesu 20 maja 2024 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w hotelu Mercure w Jeleniej Górze. Wzięło w nim udział blisko 40 interesariuszy reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne stowarzyszenia i organizacje społeczne subregionu jeleniogórskiego. Zgromadzeni goście dyskutowali o przedstawionych w projekcie SRWD 2030+ szansach i wyzwaniach stojących przed województwem.

Rozpoczęcie konsultacji społecznych
projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050)

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050), trwających od 22 kwietnia do 31 maja 2024 r.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050).

Uwagi do projektu SRWD 2030+ można zgłaszać tylko na przygotowanym formularzu.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław

lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej srwd2030@dolnyslask.pl

 

W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SRWD 2030+ – Departament Gospodarki UMWD”.


Uwagi do treści projektu SRWD 2030+ będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej.

 

Podczas konsultacji przewidziane są spotkania m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi w następujących lokalizacjach:

·        20 maja - Jelenia Góra - hotel Mercure, ul. Sudecka 63

·        22 maja - Legnica - hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15

·        27 maja - Wrocław - hotel Ibis Centrum, ul. Powstańców Śląskich 7b

·        28 maja - Wałbrzych  - Stara Kopalnia, ul. Piotra Wysockiego 29


 Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 11:00.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska.


Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050)