rozmiar czcionki: A | A | A


Dnia 20 listopada 2023 r. w Hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum odbyły się warsztaty pt. „Wizja, cele i kierunki działań dla Województwa Dolnośląskiego w perspektywie 2030+”.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Departament Gospodarki (we współpracy z firmą 4CF) w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+.


Było to drugie spotkanie przedstawicieli dolnośląskich samorządów, uczelni, związków przedsiębiorców i pracodawców, organizacji pozarządowych, agencji rozwoju regionalnego, administracji rządowej w województwie, reprezentantów Sejmiku Województwa oraz członków Zespołu operacyjnego i Zespołu Eksperckiego ds. SRWD 2030+.


W trakcie spotkania kontynuowano prace nad rekomendacjami w zakresie planowania i prowadzenia polityki rozwoju regionalnego. Wypracowane zostały propozycje wizji, misji, oraz ścieżek rozwoju regionu w układzie celów strategicznych i operacyjnych, przedsięwzięć strategicznych i obszarów strategicznej interwencji. Przedyskutowano ponadto propozycje kierunków planowanych działań, ich rezultaty oraz kluczowych wskaźników osiągnięcia tych działań.