rozmiar czcionki: A | A | A

Dnia 23 października 2023 r. w Hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum odbyły się warsztaty pt. „Szanse, zagrożenia i rekomendacje dla Województwa Dolnośląskiego w perspektywie 2030+”.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Departament Gospodarki (we współpracy ze firmą 4CF) w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+.

Wzięli w nich udział przedstawiciele dolnośląskich samorządów, uczelni, związków przedsiębiorców i pracodawców, organizacji pozarządowych, agencji rozwoju regionalnego, administracji rządowej w województwie, reprezentanci radnych Sejmiku Województwa oraz członkowie Zespołu operacyjnego i Zespołu Eksperckiego ds. SRWD 2030+.

W trakcie spotkania uczestnicy przeanalizowali kwestie dotyczące trendów światowych i ogólnokrajowych oraz ich wpływu na rozwój Województwa Dolnośląskiego. Celem warsztatów było wypracowanie wstępnej listy rekomendacji dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie możliwych szans i zagrożeń w podziale na wybrane obszary tematyczne (w tym zróżnicowanie międzyregionalne, turystyka, transport, edukacja, zdrowie i przedsiębiorczość) z uwzględnieniem aspektów społecznego, gospodarczego i przestrzennego.


 

 

brak nowości na liście.