rozmiar czcionki: A | A | A

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/1044/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ Instytut Rozwoju Terytorialnego przygotował dokument: „Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa dolnośląskiego” na potrzeby opracowania „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+” oraz „Wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa dolnośląskiego”, które powinna zawierać SRWD 2030+.

 

LINK:

Diagnoza sytuacji dla potrzeb SRWD 2030+

Wnioski z diagnozy SRWD 2030+