rozmiar czcionki: A | A | A

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - BLISKO 1 MILION ZŁOTYCH DLA REGIONU W RAMACH GRANT <CYFROWE WOJEWÓDZTWO>

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - BLISKO 1 MILION ZŁOTYCH DLA REGIONU W RAMACH GRANT <CYFROWE WOJEWÓDZTWO>

W dniu 23.08.2023r. Województwo Dolnośląskie podpisało umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącą powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowe Województwo” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.


Całkowita kwota przyznanego grantu to prawie 1 mln zł.


Celem konkursu „Cyfrowe województwo” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.


Celem projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie jest:
1) podniesienie standardu usług publicznych poprzez poprawę jakości cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem, w tym do realizacji pracy zdalnej, dla 227 pracowników jednostki),
2) wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa, umożliwiającego diagnozę i ocenę bezpieczeństwa posiadanych systemów informatycznych.


Efektem realizacji projektu będzie podniesienie poziomu cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego poprzez wyposażenie pracowników jednostki w nowoczesne komputery mobilne wraz z monitorami, co zwiększy zdolność JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy zdalnej, które stały się niezbędne w okresie ograniczania negatywnych skutków społecznych i gospodarczych wywołanych przez pandemię COVID-19. Jednocześnie działania objęte grantem przyczynią się do wzmocnienia cyfrowej odporności systemów informatycznych na zagrożenia zewnętrzne.

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji konkursu grantowego „Cyfrowe Województwo”.