rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje społeczne SRWD, Jelenia Góra 5.11.2012 r.

06.11.2012 15:26

W dniu 5 listopada 2012 r. w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. W czasie jego trwania Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentowali: Jerzy Łużniak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego i dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu udział wzięli m.in. Zofia Czernow, Poseł na Sejm RP, Marcin Zawiła, Prezydent Jeleniej Góry oraz Grzegorz Sokoliński, Burmistrz Szklarskiej Poręby.

 

Jerzy Tutaj otwierając spotkanie podkreślił, że projekt Strategii ma być dokumentem realnym i  przygotowującym region do „życia za swoje” po roku 2020. Położono w nim nacisk na podnoszenie jakości kształcenia Dolnoślązaków, wykorzystanie wewnętrznych zasobów regionu oraz stworzenie warunków do wzrostu jego PKB dzięki współpracy z przedsiębiorcami. Istotnym zamiarem autorów projektu jest również wsparcie południowych terenów Dolnego Śląska. Następnie dr Maciej Zathey, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawił założenia i strukturę projektu Strategii koncentrując się na najważniejszych elementach i wyzwaniach związanych z wyzwoleniem potencjału regionu:
- rozsądnie korzystać z zasobów dolnośląskich, środowiska, zasobów kultury – swoiste talenty regionu,
- inwestować tak, aby nie generować kosztów w przyszłości,
- rozwijać idee współpracy i porozumienia w ramach partnerstwa publiczno – społecznego, publiczno – prywatnego, „publiczno – publicznego”,
- koncentrować działania i ukierunkowywać środki tematycznie i geograficznie,
- zwiększać zaangażowanie społeczne mieszkańców – zaangażowanie społeczne i tożsamość.

Omówił także cele strategiczne w odniesieniu do 4 obszarów funkcjonalnych i 10 obszarów interwencji oraz źródła finansowania, zasady realizacji i wdrażania dokumentu.

 

W czasie dyskusji nad przedstawionym projektem podkreślano rolę turystyki w gospodarce obszaru jeleniogórskiego i konieczność doprecyzowania zapisów na ten temat w projekcie Strategii np. w odniesieniu do sportów zimowych, oferty turystycznej, wód termalnych i współpracy transgranicznej. Dla Kotliny Jeleniogórskiej oprócz turystyki ważny jest również rozwój przemysłu wysokich technologii i tworzenie nowych miejsc pracy. Wskazywano, że nie mniej istotnym elementem jej dalszego rozwoju jest rozwój i usprawnienie systemu transportowego, a z nim powiązań komunikacyjnych zarówno z Wrocławiem, Kłodzkiem, jak i Zgorzelcem, w tym powiązań transgranicznych.