rozmiar czcionki: A | A | A

Opracowania w ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego:

1. „Edukacja i szkolnictwo wyższe dla SRWD” autorstwa Profesora Antoniego Jeżowskiego

2. „Wizja i priorytety SRWD” autorstwa Profesora Romana Galara

3. „Propozycje działań i priorytetów dla SRWD” autorstwa Sławomira Najnigiera

4. „Pozycjonowanie województwa dolnośląskiego w strukturze funkcjonalnych powiązań w Europie Środkowej jako proces podnoszenia kompetencji i rangi regionu” autorstwa Profesora Jana Waszkiewicza

5. „Analiza SWOT Dolnego Śląska" autorstwa Pani Profesor Mirosławy Klamut, Pani Ewy Pancer-Cybulskiej oraz Pani Doktor  Ewy Szostak