rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 27-01-2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wielkanoc z Pozytywką”

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 23-01-2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Mimo choroby żyj normalnie”.

[więcej]

Procedura dotycząca ofert złożonych w trybie art. 19a

Dodano: 19-01-2023

W dniu 21 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 6172/VI/22 określającą sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie pozakonkursowym - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych

[więcej]

Rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych...

Dodano: 21-05-2020

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z dn. 7 lutego 2008 r.

[więcej]