rozmiar czcionki: A | A | A


Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a
środki PFRON: 0,00 PLN
środki BWD: 0,00 PLNŚRODKI PFRON – DZ. U. 2016. 1945 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ”
     Wzory umów

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 10-12-2021

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Przyjazd teatrzyku objazdowego i dekorowanie pierników”

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 10-12-2021

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Tradycje kulturowe i świąteczne”.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 24-11-2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Przyjazd teatrzyku objazdowego i dekorowanie pierników”

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 18-11-2021

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „SiaDkarska Integracja”

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 18-11-2021

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc wytchnieniowa dla rodzin dzieci przewlekle chorych w powiatach bolesławieckim, lubańskim, kamiennogórskim, ząbkowickim.”

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 17-11-2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Tradycje kulturowe i świąteczne”.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 15-11-2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Aktywni i zdrowi - integracyjny wyjazd turystyczno-rekreacyjny osób niepełnosprawnych"

[więcej]