rozmiar czcionki: A | A | A


Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a
środki PFRON: 0,00 PLN
środki BWD: 0,00 PLNŚRODKI PFRON – DZ. U. 2016. 1945 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ”
     Wzory umów

Zmiana w sposobie postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a

Dodano: 18-06-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2182/VI/20 z dnia 9 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr 3057/VI/20 z dnia 23 listopada 2020 r. przyjął nowy sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych.

[więcej]

Rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych...

Dodano: 21-05-2020

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z dn. 7 lutego 2008 r.

[więcej]