rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej 2014-2020

Otwórz - Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej 2014-2020

Dolnośląska Strategia Rozwoju Województwa 2020-2030

Dolnośląska Strategia Rozwoju Województwa 2020-2030

ZLECANIE ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE z dn. 24 kwietnia 2003 r.


OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 


UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dn. 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 


WZORY OFERT, SPRAWOZDAŃ i RAMOWY WZÓR UMOWY obowiązujące od dn. 1 marca 2019 r.

- OFERTA realizacji zadania publicznego;

- SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego;

- UPROSZCZONA OFERTA realizacji zadania publicznego - do art. 19a

- UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego - do art 19a

- RAMOWY WZÓR UMOWY

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UTWORZENIA I DZIAŁANIA ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Rozporządzenie

Uchwała

Wniosek

OPINIOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW PRZYJMUJĄCYCH GRUPY TURNUSOWE

Rozporządzenie

Wniosek

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Wnioski o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) Emp@tia:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 

DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI

Rozporządzenie

Zasady dofinansowania robót budowlanych

Wniosek - załącznik do zasad dofinansowania robót budowlanych

Wniosek - wzór informacji cz. A pkt. 9 zał. 3


W sprawie szczegółowych informacji, dotyczących ubiegania się o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji społecznej i zawodowej uprzejmie prosimy o kontakt z Tomaszem Wilanowskim

tel. 71 770 41 50

e-mail: tomasz.wilanowski@umwd.pl