rozmiar czcionki: A | A | A

Webinaria Programu Interreg Europa

Dodano: 04-03-2022

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa daje możliwości zapoznania się z aktualnymi trendami istotnymi dla polityk rozwoju regionalnego.

[więcej]

Webinaria Programu Interreg Europa

Dodano: 03-03-2022

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa daje możliwości zapoznania się z aktualnymi trendami istotnymi dla polityk rozwoju regionalnego.

[więcej]

Krajowy Dzień Informacyjny - pierwszy nabór projektów Interreg Europa 2021-2027

Dodano: 28-02-2022

Zapraszamy do udziału w Krajowym Dniu Informacyjnym na temat pierwszego naboru projektów Interreg Europa 2021-2027 organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy, który odbędzie się online w dn. 15 marca 2022 r.

[więcej]

Zalecenie Metodyczne nr 1 Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska...

Dodano: 25-02-2022

Na stronie Programu zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 1/PB wersja 8. Z dnia: 24.02.2022 r.

[więcej]

5 wersja Podręcznika Wnioskodawcy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Dodano: 25-02-2022

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu nową wersję Podręcznika Wnioskodawcy wraz z załącznikami.

[więcej]

Nabór ekspertów do oceny projektów Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Dodano: 22-02-2022

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 poszukuje ekspertów zewnętrznych do oceny projektów.

[więcej]

Zaproszenie do udziału w ogólnodostępnym bezpłatnym kursie online na temat Interreg i współpracy...

Dodano: 21-02-2022

Komisja Europejska (DG REGIO) we współpracy z Uniwersytetem w Strasburgu uruchamia ogólnodostępny bezpłatny kurs online (MOOC- Massive Open Online Course) na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie.

[więcej]