rozmiar czcionki: A | A | A

Indywidualne spotkania konsultacyjne – aplikacja internetowa EWA

Dodano: 08-09-2009

Regionalny Punkt Kontaktowy w Jeleniej Górze, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w ramach prowadzonych konsultacji, przedstawi zasady działania oraz powiązania poszczególnych punktów aplikacji internetowej EWA, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach POWT Polska – Saksonia 2007-2013.

[więcej]

Zalecenie metodyczne IZ do drugiej wersji Podręcznika Beneficjenta (CZ-PL)

Dodano: 07-09-2009

Zalecenia metodyczne są oficjalnym dokumentem, za pomocą którego dochodzi do aktualizacji wybranych części konkretnego dokumentu przed jego aktualizacją. Od momentu wydania tego Zalecenia obowiązującym tekstem rozdziału 4.4 Podręcznika Beneficjenta jest tekst z Zalecenia, a nie tekst z 2 wersji PB. Zalecenie metodyczne jest wiążące. Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Certyfikat Wydatków Wspólnych

[więcej]

Konsultacje Projektu wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków i projektów

Dodano: 28-08-2009

Informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamieściło Projekt wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007 – 2013 z prośbą o zgłaszanie ewentualnych zmian.

[więcej]

Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 2009/2010

Dodano: 19-08-2009

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu: „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” 2009/2010. Jeżeli reprezentujesz władze krajowe, regionalne lub lokalne bądź partnerstwo publiczno-prywatne działające na rzecz rozwoju gospodarczego swojego regionu na terenie UE, Islandii, Norwegii lub Turcji, to zachęcamy do zapoznania się z zasadami konkursu.

[więcej]

Informacja

Dodano: 11-08-2009

Informujemy, iż na stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu www.cz-pl.eu pojawiło się ogłoszenie, że w Podręczniku Beneficjenta z dnia 9 lutego 2009 r. w rozdziale 4.2.2 (str. 17) zostało wpisane omyłkowo rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 610).

[więcej]

POWT Polska – Saksonia 2007-2013: Orientacyjne terminy oceny wniosków

Dodano: 07-08-2009

Wspólny Sekretariat Techniczny podał orientacyjny czas trwania poszczególnych etapów oceny wniosków o dofinansowanie.

[więcej]

POWT Polska – Saksonia 2007-2013: Załącznik „Opis projektu”

Dodano: 07-08-2009

Informujemy, iż Wspólny Sekretariat Techniczny prosi wnioskodawców o dostarczanie załącznika "Opis projektu" łącznie z załącznikami składanymi wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

[więcej]