rozmiar czcionki: A | A | A

Propozycje projektowe na III nabór w Programie INTERREG IVC

Dodano: 29-12-2009

Instytucja QeC-ERAN (European Regeneration Areas Network) będąca siecią unijnych miast, regionów, NGO'sów i instytucji badawczych skoncentrowanych na kwestiach urbanistycznych, planuje złożyć 3 projekty kapitalizacyjne w nadchodzącym III naborze do Programu INTERREG IVC.

[więcej]

Zalecenie Metodologiczne IZ nr. 3/PB wersja 2 POWT RCZ- RP 2007-2013

Dodano: 18-12-2009

Informujemy, iż na stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu www.cz-pl.eu w dziale Dokumentacja Programu zostało zamieszczone „Zalecenie metodologiczne IZ nr 3” do Podręcznika Beneficjenta.

[więcej]

III nabór projektów do Programu Dla Europy Środkowej

Dodano: 17-12-2009

Ogłoszone zostały wstępne informacje dotyczące nowego naboru projektów do Programu Dla Europy Środkowej. W 2010 roku przewiduje się właściwie dwa odrębne nabory: standardowy trzeci nabór projektów do wszystkich dotychczasowych priorytetów oraz ograniczony nabór projektów o znaczeniu strategicznym.

[więcej]

Praga 20 stycznia 2010 r. seminarium INTERREG IVC

Dodano: 17-12-2009

Seminarium dla partnerów wiodących, które odbędzie się 20 stycznia 2010 r. w Pradze skierowane jest do wszystkich instytucji zainteresowanych uczestnictwem w III naborze projektów w roli partnera wiodącego lub partnera projektu. Nabór do Programu trwa od 9 grudnia 2009 r. do 5 marca 2010 r. i jest ograniczony wyłącznie do projektów kapitalizacyjnych, które mają ułatwiać wykorzystanie dobrych praktyk w programach krajowych i regionalnych.

[więcej]

Zmiana "Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy...

Dodano: 10-12-2009

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło nową wersję „Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013”– wersja z dnia 4.12.2009 r.

[więcej]

Zatwierdzono kolejne projekty w ramach POWT Polska - Saksonia 2007-2013

Dodano: 10-12-2009

Członkowie Komitetu Monitorującego na posiedzeniu w dn. 24.11.2009 r., które odbyło się w Brunowie k. Lwówka Śląskiego, po raz drugi w tym roku podjęli decyzję o dofinansowaniu projektów współpracy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

[więcej]

Informacja

Dodano: 09-12-2009

Informujemy, iż WST w Dreźnie dokonał korekty najbliższego granicznego terminu składania wniosków w ramach POWT Polska - Saksonia 2007-2013. Aktualny termin graniczny został ustalony na dzień 1 lutego 2010 roku.

[więcej]