rozmiar czcionki: A | A | A

Program dla Europy Środkowej - Propozycja współpracy

Dodano: 20-04-2010

Propozycja austriacka pt. CERREG Central Europe Repair- & ReUse Centers and Networks dotyczy wdrożenia Nowej Dyrektywy Ramowej o Odpadach na gruncie lokalnym, zwłaszcza pod względem przygotowania odpadów do ponownego użycia.

[więcej]

Program dla Europy Środkowej - Propozycja współpracy

Dodano: 14-04-2010

Propozycja współpracy nadesłana przez czeskiego partnera Czech DEX, s.r.o. w ramach projektów przygotowywanych do złożenia w trzecim naborze Programu dla Europy Środkowej.

[więcej]

Można jeszcze zapisać się do Dolnośląskiej Akademii Kadr!

Dodano: 13-04-2010

Są jeszcze wolne miejsca w II cyklu szkoleniowym w ramach Dolnośląskiej Akademii Kadr. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci swojego udziału w Projekcie.

[więcej]

Spotkanie inicjujące rozpoczęcie projektu EnercitEE w Dreźnie

Dodano: 09-04-2010

W dniach 17-19 marca w Dreźnie odbyło się spotkanie inicjujące rozpoczęcie projektu EnercitEE. W spotkaniu w dniach 17-18 marca wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów regionalnych biorący udział w projekcie tworzący Grupę Roboczą.

[więcej]

BSR – zakończono trzeci nabór wniosków

Dodano: 08-04-2010

Trzeci nabór wniosków projektowych zakończył się 22 marca. Do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wpłynęło 61 aplikacji, na łączną kwotę ok. 172 mln euro.

[więcej]

Program dla Europy Środkowej - Propozycja współpracy

Dodano: 08-04-2010

Propozycja współpracy nadesłana przez CEMIT-Center of Excellence in Medicine & IT GmbH w ramach projektu Academia-Industry Knowledge Exchange Network mającego na celu ustanowienie transnarodowej sieci szkoleniowej bazującej na współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi a sektorem biznesu.

[więcej]

Program dla Europy Środkowej - Propozycja współpracy

Dodano: 08-04-2010

Propozycja współpracy Uniwersytetu w Bolonii w ramach projektu AAT.HEALTH mającego na celu rozwój innowacyjnych terapii chorób neuropsychiatrycznych z wykorzystaniem obecności zwierząt

[więcej]