rozmiar czcionki: A | A | A

Zmiany w projektach POWT RCZ- RP 2007-2013

Dodano: 08-10-2009

Informujemy, że w przypadku zmiany terminów planowanych osiągnięć, danych dotyczących przetargów oraz danych kontaktowych (w tym także organów statutowych PW) Partner Wiodący jest zobowiązany do zgłoszenia ww. zmian

[więcej]

III Polsko-Niemiecko-Ukraiński Kongres Samorządów Lokalnych

Dodano: 08-10-2009

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Polsko-Niemiecko-Ukraińskim Kongresie Samorządów Lokalnych pt. "Bliżej siebie - bliżej Europy". Organizatorami kongresu są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Centrum Samorządu Lokalnego FRDL w Jeleniej Górze, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

[więcej]

Znana lista zatwierdzonych projektów programu BSR

Dodano: 30-09-2009

Na spotkaniu Komitetu Monitorującego Programu Regionu Morza Bałtyckiego, odbywającego się 15-16 września br. zostało wybranych do dofinansowania 17 spośród 86 projektów. Z przyjemnością informujemy, że są wśród nich 2 projekty, w których biorą udział partnerzy z Dolnego Śląska.

[więcej]

Nowa runda aplikacyjna PROGRAMU ESPON 2013

Dodano: 28-09-2009

Sekretariat Programu ESPON ogłosił16 września 2009 r. nową rundę konkursową ...

[więcej]

Debata na temat Projektów Strategicznych w Programie dla Europy Środkowej

Dodano: 23-09-2009

Po drugim naborze wniosków Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat Techniczny zainicjowały dyskusję na temat wprowadzenia do Programu projektów strategicznych.

[więcej]

Project Idea Café i konferencja, 13-15 października 2009 r., Dania

Dodano: 21-09-2009

Jeśli mają Państwo pomysł na projekt i szukają partnerów do projektów międzynarodowych zachęcamy do wzięcia udziału w Project Idea Café, które odbędzie się 14 października br. w miejscowości Ringsted w Danii.

[więcej]

Informacja o poszukiwaniu partnerów do projektu w programie URBACT II

Dodano: 11-09-2009

Rada Miasta Novara (Włochy) poszukuje partnerów do projektu o nazwie MAUDE planowanym do złożenia w naborze do programu URBACT II - Sieci Tematyczne. W projekcie, którego celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu i mobilności na terenach miejskich ze szczególnym naciskiem na codzienne przemieszczanie się mieszkańców, mogą uczestniczyć miasta i aglomeracje. Przewiduje się budżet ok. 10 tys. EUR dla każdego partnera w fazie pierwszej, a w przypadku zaakceptowania...

[więcej]