rozmiar czcionki: A | A | A

Wizyta studyjna w Brukseli i Lille

Dodano: 22-09-2010

W dniach 14-15 września b.r. dolnośląsko-czeska delegacja wzięła udział w wizycie studyjnej w Brukseli i Lille, która została poświęcona funkcjonowaniu Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.

[więcej]

Kolejne zatwierdzone projekty w III naborze programu BSR

Dodano: 20-09-2010

Na spotkaniu Komitetu Monitorującego Programu Regionu Morza Bałtyckiego w Kilonii (Niemcy) w dniach 15-16 września br. zatwierdzono do dofinansowania 9 projektów.

[więcej]

Podręcznik Wnioskodawcy POWT RCZ- RP 2007-2013, wersja 4 z dnia 1 września 2010 r.

Dodano: 13-09-2010

Informujemy, iż od dnia 1 września br. obowiązuje zaktualizowana 4 wersja Podręcznika Wnioskodawcy Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 wraz z załącznikami.

[więcej]

Szkolenie „Wytyczne krajowe dot. rozliczania projektów POWT Polska – Saksonia 2007-2013”

Dodano: 10-09-2010

Informujemy, że w dn. 12 i 13 października b.r. w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Jeleniej Górze odbędą się szkolenia dla beneficjetów i potencjalnych wnioskodawców POWT Polska – Saksonia 2007-2013.

[więcej]

Warsztaty szkoleniowe „Środowisko naturalne”

Dodano: 31-08-2010

Informujemy, że w dniu 16 września b.r. w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Jeleniej Górze odbędą się kolejne warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców POWT Polska – Saksonia 2007-2013.

[więcej]

Warsztaty POWT RCz – RP 2007-2013

Dodano: 30-08-2010

Informujemy, iż w związku z możliwością korzystania ze środków EFRR pozostałych do dyspozycji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w dniu 22 września b.r. w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Wałbrzychu odbędą się warsztaty „Współpraca instytucji świadczących usługi publiczne w ramach dziedzin wsparcia 2.1 i 3.1”.

[więcej]

Nowe perspektywy współpracy transgranicznej na dolnośląsko-czeskim pograniczu

Dodano: 27-08-2010

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Stanisław Longawa spotkał się z przedstawicielami krajów czeskich i Euroregionów na dolnośląsko-czeskim pograniczu.

[więcej]