rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja

Dodano: 11-08-2009

Informujemy, iż na stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu www.cz-pl.eu pojawiło się ogłoszenie, że w Podręczniku Beneficjenta z dnia 9 lutego 2009 r. w rozdziale 4.2.2 (str. 17) zostało wpisane omyłkowo rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 610).

[więcej]

POWT Polska – Saksonia 2007-2013: Orientacyjne terminy oceny wniosków

Dodano: 07-08-2009

Wspólny Sekretariat Techniczny podał orientacyjny czas trwania poszczególnych etapów oceny wniosków o dofinansowanie.

[więcej]

POWT Polska – Saksonia 2007-2013: Załącznik „Opis projektu”

Dodano: 07-08-2009

Informujemy, iż Wspólny Sekretariat Techniczny prosi wnioskodawców o dostarczanie załącznika "Opis projektu" łącznie z załącznikami składanymi wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

[więcej]

Zmiany dot. postępowania przetargowego POWT RCZ- RP 2007-2013

Dodano: 27-07-2009

Informujemy, iż na stronie www.cz-pl.eu dział „Zmiany projektu” zostały uzupełniony przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu o informacje dotyczące zmian terminów ogłaszania oraz realizacji postępowania przetargowego.

[więcej]

Drugi nabór projektów w ramach programu Urbact II

Dodano: 23-07-2009

Komitet Monitorujący URBACT II podjął decyzję o otwarciu drugiego naboru projektów w ramach URBACT II w okresie od 16 czerwca do 25 września 2009 r. Na potrzeby naboru utworzonych zostanie 12 Sieci Tematycznych oraz 3 Grupy Robocze.

[więcej]

Tabela zmian w budżecie projektu POWT RCZ- RP 2007-2013

Dodano: 14-07-2009

Informujemy, iż na stronie www.cz-pl.eu w dziale zmiany w projekcie została zamieszczona tabela zmian w budżecie projektu.

[więcej]

Promocja w ramach POWT RCZ - RP 2007-2013

Dodano: 09-07-2009

Informujemy, iż na stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego www.cz-pl.eu pojawiły się kolejne dokumenty dotyczące zasad promocji w ramach POWT RCZ - RP 2007-2013, tj.:

[więcej]