rozmiar czcionki: A | A | A

Zmiany w projektach POWT RCZ- RP 2007-2013

08.10.2009 11:19

Informujemy, że w przypadku zmiany terminów planowanych osiągnięć, danych dotyczących przetargów oraz danych kontaktowych (w tym także organów statutowych PW) Partner Wiodący jest zobowiązany do zgłoszenia ww. zmian

Zmiany należy zgłaszać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz odpowiedniego Kontrolera I-stopnia (urzędy wojewódzkie i oddziały CRR) najpóźniej ostatniego dnia danego okresu raportowania, w którym do zmiany dojdzie. Zmiany powinny być zatwierdzone i wprowadzone do SI Monit przed założeniem w aplikacji Benefit7 raportu częściowego przez Partnera Wiodącego oraz Partnera Projektowego.

Wykładnia: Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania, wersja 2, 09.02.2009, rozdział 4.1