rozmiar czcionki: A | A | A

Zmiany dot. postępowania przetargowego POWT RCZ- RP 2007-2013

27.07.2009 11:31

Informujemy, iż na stronie www.cz-pl.eu dział „Zmiany projektu” zostały uzupełniony przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu o informacje dotyczące zmian terminów ogłaszania oraz realizacji postępowania przetargowego.

Jeżeli beneficjent wnioskuje o zmianę terminu przeprowadzenia postępowania przetargowego albo ogłasza lub będzie ogłaszał postępowanie przetargowe, które nie zostało uwzględnione we wniosku projektowym musi uwzględnić informację na ten temat w Raporcie bieżącym z realizacji części projektu (do wypełnienia w aplikacji Benefit 7+). W tej sytuacji nie ma obowiązku uzyskania stanowiska właściwego kontrolera oraz konieczności przesyłania wniosku o zmianę w projekcie do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.


www.cz-pl.eu