rozmiar czcionki: A | A | A

Zatwierdzono projekty w III naborze Programu BSR

15.06.2010 14:02

Na spotkaniu Komitetu Monitorującego Programu BSR w dniach 9 – 10 czerwca br. wybrano do dofinansowania 10 projektów, w ramach dwóch ocenianych priorytetów: drugiego (wewnętrzna i zewnętrzna dostępność) oraz trzeciego (zarządzanie Morzem Bałtyckim jako wspólnym zasobem).

Lista zatwierdzonych projektów:
1. RBGC – kraj partnera wiodącego: Finlandia,
2. NECL II – kraj partnera wiodącego: Szwecja,
3. BALTRIS – kraj partnera wiodącego: Litwa
4. Baltic.AirCargo.Net – kraj partnera wiodącego: Niemcy,
5.  BSR InnoShip – kraj partnera wiodącego: Finlandia,
6.  CleanShip – kraj partnera wiodącego: Szwecja,
7. BERAS IMPLEMENTATION – kraj partnera wiodącego: Szwecja
8. BalticDEAL – kraj partnera wiodącego: Łotwa
9. SUBMARINER – kraj partnera wiodącego: Polska
10.  BALTADAPT – kraj partnera wiodącego: Dania

 

Projekt „CleanShip“ został  zatwierdzony jako projekt strategiczny tzn. poruszający kluczowe sprawy dla regionu Morza Bałtyckiego. Całkowity budżet ww. projektów to ok. 32,3 mln euro. Około 170 partnerów będzie zaangażowanych w realizację wymienionych projektów, z czego 19 partnerów reprezentuje Polskę w 7 zatwierdzonych projektach.


Kolejne spotkanie KM na którym będą oceniane projekty z priorytetu 1 i 4 odbędzie się w połowie września w Kilonii.