rozmiar czcionki: A | A | A

Zakończenie 2 naboru projektów w ramach Programu BSR

08.04.2009 11:41

Są już wstępne informacje dotyczące złożonych projektów w ramach 2 naboru do Programu Regionu Morza Bałtyckiego, trwającego od 19 stycznia do 31 marca br. Do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Rostocku wpłynęło 85 aplikacji, w tym z podziałem na priorytety:

  • priorytet 1 (Innowacje) – 36 aplikacji projektowych
  • priorytet 2 (Dostępność) – 17 aplikacji projektowych
  • priorytet 3 (Zarządzanie Morzem Bałtyckim jako wspólnym zasobem) – 13 aplikacji projektowych
  • priorytet 4 (Konkurencyjność miast i regionów) – 19 aplikacji projektowych


W złożonych projektach zaangażowanych jest ponad 1100 partnerów. Największa ilość partnerów wiodących pochodzi ze Szwecji (23), Finlandii (21) oraz Niemiec (19). Całkowity wnioskowany budżet w 2 naborze wyniósł 250 mln Euro.

Wspólny Sekretariat Techniczny rozpoczął ocenę formalną wniosków. Spotkanie Komitetu Monitorującego (KM), na którym zostaną wybrane projekty, które otrzymają dofinansowanie odbędzie się w dniach 15-16 września 2009 r. w Norwegii. Dla projektów transportowych (priorytet 2) przewidziana jest tzw. procedura szybkiej ścieżki (fast track procedure), dzięki której ocena wniosków o tematyce transportowej będzie dokonana na spotkaniu KM już 8-9 czerwca br.