rozmiar czcionki: A | A | A

Wyniki posiedzenia Komitetu Monitorującego POWT RCZ- RP 2007-2013

04.05.2010 09:11

W dniach 27-28 kwietnia 2010 r. w Opolu odbyło się piąte posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Komitetu Monitorującego (KM) Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Przed posiedzeniem KM złożono łącznie 140 projektów. Ponadto cztery projekty złożono po ostatecznym terminie składania wniosków. Wspomniane cztery projekty nie zostały skierowane do dalszej kontroli i oceny. Zarejestrowanych i omawianych na posiedzeniu Komitetu Monitorującego było 110 projektów. Komitet Monitorujący podczas posiedzenia rekomendował łącznie 72 projekty (12 z nich to projekty rezerwowe w dziedzinach wsparcia 1.3. i 2.2 oraz 7 projektów w ramach PT).

 

Wśród 53 projektów zatwierdzonych do dofinansowania z EFRR 30 projektów ma dolnośląskiego partnera.

 

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania z EFRR ( pdf)

 

Partnerzy Wiodący rekomendowanych projektów oraz projektów, które nie uzyskały rekomendacji, zostaną w terminie do 3 tygodni powiadomieni pisemnie przez WST o decyzji KM.

 

Z uwagi na to, iż w dziedzinach wsparcia 1.3 „Profilaktyka zagrożeń” oraz 2.2 „Wspieranie rozwoju turystyki”, wyczerpano wszystkie dostępne środki oraz rekomendowano dostateczną liczbę projektów rezerwowych, prosimy o wstrzymanie się z przygotowaniem wniosków w ramach wspomnianych działań.

 

KM ustanowił termin składania wniosków, które zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w roku 2011, na drugi kwartał 2011 roku. 

 

Z uwagi na to, że KM dokonał zmian w Uszczegółowieniu Programu, dojdzie do aktualizacji związanych z nim dokumentów. Dotyczy to w szczególności Podręcznika Wnioskodawcy. Zalecamy w związku z tym wstrzymanie się z przygotowaniem projektów do momentu opublikowania aktualnego Podręcznika.