rozmiar czcionki: A | A | A

Wydarzenie inaugurujące Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

05.10.2021 08:53

W dn. 28 września 2021 r. odbyło się wydarzenie online zorganizowane przez Instytucję Zarządzającą i Wspólny Sekretariat Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, podczas którego zaprezentowana została nowa edycja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 będzie oferował możliwości współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla mieszkańców w kierunku neutralności klimatycznej oraz w zakresie inteligentnego korzystania z wody poprzez wspieranie transformacji w kierunku bardziej ekologicznych i odporniejszych gospodarek, zorientowanie na potrzeby władz publicznych i społeczności lokalnych, zmianę świadomości i zachowań społecznych. Nowa edycja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego pozwoli m.in. na możliwość uzyskania dofinansowania na realizację małych projektów jako instrumentu wsparcia szczególnie atrakcyjnego dla nowych partnerów.

W listopadzie 2021 r. rozpocznie się proces przygotowania Wnioskodawców do udziału w pierwszym naborze projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, który zostanie otwarty na początku 2022 r.

Nagranie z wydarzenia inaugurującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 dostępne jest na stronie Programu w tym miejscu.

Informacje nt. oferty wsparcia Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 dostępne są na stronie Programu w tym miejscu.

Zachęcamy do zapoznania się również z tutorialami nt. oferty wsparcia Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 dostępnymi na kanale Programu.

Zapraszamy do korzystania z platformy sieciującej Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 udostępnionej przez Wspólny Sekretariat w celu przygotowania do pierwszego naboru projektów, która umożliwia nawiązywanie kontaktów partnerskich.