rozmiar czcionki: A | A | A

Współpraca się opłaca! Z wizytą w miejscu realizacji najciekawszych projektów.

14.09.2023 10:54

W dniach 11-12 września przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych z obszaru wsparcia programu Interreg Czechy – Polska w województwie dolnośląskim uczestniczyli w wizycie studyjnej śladami najciekawszych projektów współpracy.

Wizyta została zorganizowana pod hasłem „Jak program Interreg Czechy – Polska przyczynia się do wzmacniania partnerskiej współpracy i rozwoju miejscowości przygranicznych. Korzyści z realizacji i dobre praktyki projektów współpracy polsko-czeskiej”. Wydarzenie skierowane było w szczególności do jednostek i podmiotów nieuczestniczących w Programie w kończącej się perspektywie finansowej.


Uczestnicy zapoznali się z najważniejszymi założeniami programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 oraz z efektami polsko-czeskich projektów Interreg i korzyściami płynącymi ze współpracy transgranicznej – w praktyce i na miejscu ich rzeczowej realizacji. Mieli również niepowtarzalną szansę na wymianę wiedzy i skorzystanie z doświadczenia osób zaawansowanych we współpracy transgranicznej, którzy opowiedzieli m.in. o najważniejszych korzyściach i wartości dodanej wynikającej z uczestnictwa w projekcie współpracy – zarówno dla mieszkańców, jak i reprezentowanej przez nich instytucji i ich partnerów. Liderzy najciekawszych projektów odpowiadali również na liczne pytania dotyczące znalezienia partnera, sposobu kształtowania współpracy z nim i wzajemnej komunikacji, a także organizacji pracy zespołów projektowych. Podczas spotkania nawiązali wiele cennych kontaktów oraz wymienili się pomysłami na ciekawe projekty i inicjatywy.


W pierwszym dniu wizyty uczestnicy gościli w Bystrzycy Kłodzkiej, która jest jednym z najaktywniejszych partnerów projektów współpracy polsko-czeskiej już od Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska 2004-2006. Grupę przywitała Sekretarz Gminy, pani Kornelia Wenc-Szumigalska, a następnie Pani Ewa Koczergo, Kierownik Wydziału Turystyki i Kultury Fizycznej, przedstawiła najważniejsze korzyści z realizacji zarówno projektów regularnych, jak i tzw. małych projektów realizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. Basztę Kłodzką (projekt „Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego”) oraz Górę Parkową wraz z  obiektami zabytkowymi przy kaplicy św. Floriana zrewitalizowanymi w ramach projektów  „Na Granicy na Krawędzi”, „Dziedzictwo kulturowe nas łączy” i „Dziedzictwo kulturowe – wspólna droga do wiedzy”. Następnie uczestników wizyty studyjnej oficjalnie powitała Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWD, pani Jolanta Żabska-Cichoń, a pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu – pan Sebastian Pacyna i pani Marta Kaczur – zaprezentowali najważniejsze założenia programu Interreg Czechy – Polska. Przedstawili wymagania dotyczące współpracy i wpływu transgranicznego, cechy dobrych projektów oraz informacje dot. działań, na które można otrzymać wsparcie i harmonogram naborów, a także ofertę wsparcia dla Wnioskodawców. Na zakończenie intensywnego pierwszego dnia swoje doświadczenia przedstawił kolejny przedstawiciel miasta i gminy szczególnie aktywnej we współpracy z Czechami – Burmistrz Międzylesia, Pan Tomasz Korczak. Wśród przedstawionych projektów znalazły się liczne działania wspierające rozwój turystyki i sportu, współpracę instytucji czy wzajemne poznanie się i integrację mieszkańców. Burmistrz podkreślił m.in., że niezwykle ważne jest kształtowanie korzystnych warunków współpracy dla poszczególnych instytucji, tak by potrafiły i chciały realizować inicjatywy we współpracy partnerskiej.


Drugi dzień wizyty skupiał się na efektach realizacji projektów po stronie czeskiej. Uczestnicy zwiedzili Grupę warowną Hanička, zapoznając się z inwestycjami w ramach projektu „Tajemnice militarnych podziemi”. Odwiedzili również niezwykle malowniczą miejscowość Neratov, gdzie obejrzeli unikalny kościół ze szklanym dachem w Górach Orlickich, zrewitalizowany m.in. w ramach projektu „Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego”, który  utworzył nowy, transgraniczny produkt turystyczny o nazwie „Cztery wieże” (kościół św. Jana Chrzciciela – Orlické Záhoří, kościół Wniebowzięcia Marii Panny – Neratov i Wieża Kłodzka –  Bystrzyca Kłodzka). W samej miejscowości nie brak również innych śladów współpracy polsko-czeskiej Interreg – uczestnikom wizyty zaprezentowano również m.in. transgraniczny most na Dzikiej Orlicy oraz infocentrum. Dzięki uprzejmości przedstawicieli Stowarzyszenia Neratov (Sdružení Neratov) mieli oni również okazję zwiedzić prężnie rozwijającą się miejscowość, w której – mimo iż mieszka w niej na stałe tylko 60 osób – funkcjonuje m.in. browar, ogród ze sklepem, gospoda czy dom weselny, a w realizację wszystkich tych działań zaangażowane są również osoby niepełnosprawne. Wizytę zakończyła prezentacja najważniejszych projektów realizowanych przez Euroregion Glacensis, przedstawiona przez Sekretarza Euroregionu, pana Jaroslava Štefka. Wśród licznych przykładów inspirujących projektów znalazł się m.in. jeden z największych projektów realizowanych w ramach programu – „Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia”, realizowany przy udziale aż 18 partnerów, który może się pochwalić m.in. rewitalizacją, odtworzeniem lub budową 10 wież widokowych tworzących wspólny, polsko-czeski szlak grzbietowy oraz inspirujące projekty dot. tras i ścieżek rowerowych (w szczególności typu singletrack), wsparcia turystyki oraz współpracy kulturalnej mieszkańców.


W ramach programu Interreg Czechy – Polska 2021 można uzyskać wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć związanych m.in. z rozwojem turystyki, kulturą, bezpieczeństwem i ochroną środowiska, współpracą instytucji i mieszkańców, transportem oraz wsparciem przedsiębiorczości. Więcej informacji i dokumenty programowe znajdują się na oficjalnej stronie programu www.cz-pl.eu oraz na stronie regionalnej www.ewt.dolnyslask.pl. Informacji dla osób zainteresowanych realizacją projektów we współpracy z partnerami z Czech udzielają Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu oraz Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu. W ramach oferty szkoleniowo-doradczej RPK w Wałbrzychu oferujemy Państwu wsparcie na każdym etapie przygotowania i realizacji projektów, w tym poprzez konsultacje mailowe, telefoniczne i osobiste, spotkania konsultacyjno-szkoleniowe, seminaria informacyjne, warsztaty i konferencje oraz pomoc w znalezieniu odpowiedniego partnera.Do pobrania - prezentacje:


- Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027 – Sebastian Pacyna i Marta Kaczur, Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu
- Projekty współfinansowane w ramach Programu INTERREG V-A PL-CZ zrealizowane przez Gminę Bystrzyca Kłodzka (2018 – 2023) – Ewa Koczergo, Kierownik Wydziału Turystyki i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
- Co zmienił mój projekt? Najważniejsze efekty i osiągnięcia projektów transgranicznej współpracy polsko-czeskiej Interreg na przykładzie Miasta i Gminy Międzylesie – Tomasz Korczak, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
- Czesko-polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia – Jaroslav Štefek, Sekretarz Euroregionu Glacensis
- Tajemnice militarnych podziemi – Jaroslav Štefek, Sekretarz Euroregionu Glacensis