rozmiar czcionki: A | A | A

Wizyta studyjna w Brukseli i Lille

22.09.2010 14:45

W dniach 14-15 września b.r. dolnośląsko-czeska delegacja wzięła udział w wizycie studyjnej w Brukseli i Lille, która została poświęcona funkcjonowaniu Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.

W składzie delegacji znaleźli się Radni Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, członkowie polskich części Euroregionu Nysa i Glacensis, a także reprezentanci czeskich krajów partnerskich Dolnego Śląska.

W czasie wizyty w Brukseli odbyły się spotkania z posłami do Parlamentu Europejskiego oraz z przedstawicielami Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Regionów Granicznych. Głównym tematem rozmów było bliższe zaprezentowanie podstaw formalno-prawnych oraz dotychczasowych doświadczeń praktycznych związanych z tworzeniem i prowadzeniem EUWT. Uczestnicy delegacji mieli także okazję zapoznać się z  funkcjonowaniem zarejestrowanych ugrupowań, które realizują swoje zadania na belgijsko-francuskim pograniczu.