rozmiar czcionki: A | A | A

Webinaria Programu Interreg Europa

04.10.2021 13:18

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa daje możliwości zapoznania się z aktualnymi trendami istotnymi dla polityk rozwoju regionalnego.

Oferta webinariów Programu Interreg Europa w październiku 2021 r. obejmuje następującą tematykę:

- webinarium nt. zielonej polityki w regionach morskich

Webinarium odbędzie się w dn. 5 października 2021 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

- wydarzenie online nt. korzyści z zielonej polityki w ramach współpracy międzyregionalnej w regionach w Portugalii

Wydarzenie odbędzie się w dn. 19 października 2021 r. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Programu.

- webinarium nt. zintegrowanych strategii niskoemisyjnych

Webinarium odbędzie się w dn. 27 października 2021 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

Podczas webinariów prezentowane są dobre praktyki innych regionów europejskich, w tym również rozwiązania wypracowane w wyniku realizacji projektów Interreg Europa.

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa jest bezpłatnym ogólnoeuropejskim zasobem wiedzy w zakresie aktualnych tematów związanych z politykami rozwoju regionalnego. Więcej informacji o ofercie webinariów Programu Interreg Europa znajdą Państwo na stronie Programu.